Đông trùng hạ thảo là gì

Thể loại: Giới Thiệu

Đông trùng hạ thảo là một loại đông dược quý có bản chất là dạng ký sinh của loài nấm Ophiocordyceps Sinensis thuộc nhóm nấm Ascomycetes trên cơ thể ấu trùng của một vài loài bướm thuộc chi Thitarodes.

Tên gọi “đông trùng hạ thảo” là xuất phát từ quan sát thực tế khi thấy mùa hè nấm Ophiocordyceps sinensis mọc chồi từ đầu con sâu nhô lên khỏi mặt đất. Khi ở mùa đông thì nó là một con sâu (dạng ấu trùng), khi nó lớn lên thì bị nấm Ophiocordyceps sinensis ký sinh vào, cây nấm sẽ dần hút hết dưỡng chất của con sâu. Đến mùa hè, cây nấm phát triển và chọc thủng con sâu để ngoi lên khỏi mặt đất. Vì vậy nó sẽ trông giống cái cây trong thân hình một con sâu.